Ná habair é, Déan é!

"Is dualgas lucht na Gaeilge a bheith ina Sóisialaigh" - Máirtín Ó Cadhain

Thursday, 20 June 2013

Íomhánna G8, Inis Ceithleann, 2013

'clannaibh na nGael i dteannta a chéile
ar foluain go huasal brat gach cine
le gean dílis don dtalamh don gcosmhuintir
an fód á sheasamh ar son an tsaoirse'




ár mbuíon macánta



na teachtaireachtaí á seoladh ag na cabhlacáin


ag imeacht le scód 'on alltar




'gan fiacha gan buamaí!'



éadach na fola á dhó


 Frith-fhraiceála!
baol mór do thimpeallacht is talamhaíocht Fhear Manach is ea an fraiceál,
níl d'aga ag muintir na dúthaí ná muintir na tíre ach oiread glacadh leis ar a nglúine, ámh.
tá teist na diongbháilteachta léirithe ar an seasamh in aghaidh an contúirt seo cheana,
agus deineadh an-ghlór is an-eagrú ina thaobh ag léirstu G8.





tá Súile ag na Cnoic... ag faire ort.



an bhfeicfidh sé an taoide is tréana?




dorn san aer




Éirimis Anois!

No comments:

Post a Comment