Ná habair é, Déan é!

"Is dualgas lucht na Gaeilge a bheith ina Sóisialaigh" - Máirtín Ó Cadhain

Monday, 5 May 2014

Dlúthpháirtíocht leis an Lucht SiúilTugadh faoi deara go bhfuil Graffiti  Gaelach a thacaíonn leis an Lucht Siúil curtha suas ar chomharthaí ciníocha in éadan an lucht siúil i ngar do Mhionloch, an Bhreac-Ghaeltacht ar an taobh ó thuaidh de Chathair na Gaillimhe. Is suntasach freisin gur cuireadh suas greamathóirí Misneach in éineacht leis an Graffiti.

Tuigtear do Mhisneach na Gaillimhe gur cuireadh na comharthaí seo suas le gairid in áit a mbíodh cuid carbhán daoine den lucht siúil ag stopadh go minic.

Tréaslaíonn Misneach na Gaillimhe leis an dream a rinne an gníomh seo. Léiríonn an ealaíon phoiblí seo comhbhá agus dlúthpháirtíocht leis an lucht siúil, dream atá go mór faoi chois sa tír seo.

Go deimhin is fuath le Misneach an ciníochas agus leatrom de chineál ar bith agus tá muid den tuairim go gcaithfidh muid uilig seasamh gualainn le gualainn chun an ceann is fearr a fháil ar mhaistíní ciníocha dálta lucht na gcomharthaí in éadan an lucht siúil. Is cuma cén áit a bhfeictear an ciníochas nó cén dreach nó leagan atá air, is call dúinn ar fad an fód a sheasamh ina aghaidh.


No comments:

Post a Comment