Ná habair é, Déan é!

"Is dualgas lucht na Gaeilge a bheith ina Sóisialaigh" - Máirtín Ó Cadhain

Saturday, 7 January 2017

Nuachtlitir Eanáir 2017


A Chomrádaithe misniúla,

Beannachtaí na bliana úire oraibh!

Tar éis shos na Nollag tá Misneach ar ais i mbun eagrúcháin agus ag troid ar son chearta na nGael. Mar atá a fhios againn uilig, le linn 2016 bhí neamhshuim lucht na cumhachta sa nGaeilge le feiceáil go soiléir, le ciorruithe agus cúlú ar an nGaeilge sa tseirbhís phoiblí, i gcúrsaí polaitiúla agus eile.

Ach in ainneoin sin, baineadh rudaí móra amach do na Gaeil le linn 2016. Tar éis blianta de streachailt tá scéim oideachais Gaeltachta anois againn, tá an aersheirbhís d’Árainn caomhnaithe agus tá gluaiseacht radacach na nGael ag fás.

Bhí bliain mhór ag Misneach, bliain ina ndeachaigh muid ó neart go neart ar fud na tíre. Ina measc na rudaí ba shuntasaí a raibh baint againn leo bhí agóidí ar son na cúise i chuile chúige, gníomhaíocht dhíreach, clúdach rialta sna meáin Ghaeilge agus Bhéarla, Meitheal Misneach (ollchruinniú náisiúnta a eagraíodh i nGaeltacht Ráth Chairn), dhá eagrán nua dár n-iris, Mionlach, craobhacha úra ag teacht ar an bhfód ar fud na tíre, féilte ceoil agus cultúir, agus go leor, leor eile.

Ag tógáil ar na buanna sin, tá na himeachtaí seo a leanas á n-eagrú againn agus muid ag treabhadh ar aghaidh sa gcéad chúpla mí de 2017:

11ú Eanáir – Gaillimh.
Agóid in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Agóid in aghaidh an chinnidh a rinne bord bainistíochta na hOllscoile le gairid le fáil réidh leis an riachtanas Gaeilge d’Uachtarán na hOllscoile san “ollscoil dhátheangach náisiúnta” agus le seasamh in aghaidh an chúlaithe ar stádas na Gaeilge inti le blianta beaga anuas. An Chearnóg, 2-4in. 


11ú Eanáir – Baile Átha Cliath. ‘
Miotas agus Aineolas faoin nGaeilge’ – caint phoiblí le Colm Ó Broin, gníomhaire teanga. Beidh Colm ag tabhairt armlón tábhachtach dúinn chun dul i ngleic leis na bréaga is coitianta a insítear faoin nGaeilge. 19.30, Ionad an Phiarsaigh, 27 Sráid an Phiarsaigh, BÁC 2.
28ú Eanáir – Doire. Beidh seastán ag Misneach Dhoire agus Thír Eoghain ag an gcéad Margadh Leabhar Radacach, Ionad Pobail Shraith an Phíolóta, sráid Rossville, Doire. 12-5in.


18ú Feabhra agus 1ú Aibreáin, Béal Feirste. “Athnuachan 2017” – Ceardlanna Cruthaitheacha i gcomhar le Teacht Aniar: (
www.teachtaniar.eu) – sa tsraith ceardlanna seo, déanfar plé ar an nasc idir an Ghaeilge agus an tsochaí níos leithne, le béim ar ábhair cosúil leis na cinn seo a leanas: idé-eolaíocht agus an leas coiteann, sochaí agus geilleagar, athrú aeráide agus inbhuanaitheacht, cothromaíocht agus éagothromaíocht, agus eile. Beidh aoichainteoirí ann leis an bplé a spreagadh, ach beidh an bhéim ar rannpháirtíocht ón lucht freastail.

Eagrán úr de
Mhionlach Is é oideachas an téama san eagrán seo toisc gurb é 'Oideachas trí Ghaeilge d'ardchaighdeán ar fáil ag gach leibhéal dóibh siúd atá á iarraidh' an darna mórsprioc atá againn mar eagraíocht. Mar sin, táimid ag lorg ábhar corraitheach spreagúil agus réabhlóideach don eagrán seo – idir ailt, dánta, scéalta nó rud ar bith eile a ritheann libh faoin téama sin. Iarraimid ar dhaoine píosaí idir 500 agus 700 focal a scríobh. *Is é an 10ú Eanáir an spriocdháta d’ábhar an eagráin seo*

Seo roinnt ábhar a shíl muid go bhféadfaí scríobh faoi, ach má tá smaointe feiliúnacha eile agaibh tá míle fáilte romhaibh tabhairt fúthu sin freisin:
 • Mór-sprioc Mhisneach: Oideachas d’ardchaighdeán trí Ghaeilge ar fáil ag gach leibhéal dóibh siúd atá á iarraidh
 • An bhfuil aon rud in easnamh ón gcóras oideachais?
 • Cén saghas oideachais atá de dhíth chun saoirse an phobail a chothú agus an domhan a tharrtháil ó ghéarchéim chóras an chaipitleachais?
 • Deirtear nach múintear an Ghaeilge mar is ceart. Conas ar cheart í a mhúineadh?
 • Na meáin bréige
 • TTIP – An Translatlantic Trade and Investment Partnership
 • Dánta, amhráin réabhlóideacha úra nó cinn ar aistríodh go Gaeilge iad, manaí réabhlóideacha
 • Litreacha
 • Agallaimh
 • Scéalta spreagúla réabhlóideacha ó bhur gceantracha féin
Má tá íomhánna agaibh a shíleann sibh a bheadh go maith le bhur bpíosaí cuirigí chugainn iad le bhur dtoil.

Seolaigí aighneachtaí chuig an eagarthóir, Katie McGreal, faoin 10ú Eanáir –
katiemcg7@hotmail.com

Níl anseo ach blaiseadh den mhéid a bheas á dhéanamh againn le linn 2017. Chomh maith leis na himeachtaí seo, leanfar ar aghaidh leis an obair don "Tionól Dearg" ó thuaidh, an feachtas comharthaíochta agus go leor eile. Tá cúpla rud mór á ullmhú againn do shamhradh 2017, idir agóidí, gníomhaíocht dhíreach agus feilte ceoil agus cultúir.

‘Sé is mó daoine atá gníomhach linn, ‘sé is mó ar féidir linn a dhéanamh. Muna bhfuil tú gníomhach i Misneach cheana, agus más spéis leat cuidiú linn na himeachtaí seo agus cinn eile mar iad a eagrú, déan teagmháil linn! Tá craobhacha anois againn sna cúigí uilig, ach tá go leor ceantracha nach bhfuil aon ionadaíocht againn iontu go fóilleach agus tá muid ag iarraidh na bearnaí seo a líonadh le gur féidir linn gluaiseacht radacach na nGael a thomáint ar aghaidh agus spiorad na réabhlóide a chur chun cinn trínár dteanga dhúchais. Troidimis le chéile, agus is féidir linn saol níos fearr a thóigeáil dhúinn uilig!


Beirimis bua,                                                                                                                  
Misneach

3 comments:

 1. OUT OF FINANCIAL MESS WITH THE HELP OF LEXIELOANCOMPANY@YAHOO.COM

  I have been in financial mess for the past months, I'm a single mum with kids to look after. My name is Renee Joan Rothell, and am from Ridley Park, Pennsylvania. A couple of weeks ago My friend visited me and along our discussion she told me about Mr Martinez Lexie of ( Lexieloancompany@yahoo.com ); that he can help me out of my financial situation, I never believed cause I have spend so much money on different loan lenders who did nothing other than running away with my money. She advised, I gave it a try because she and some of her colleagues were rescued too by this Godsent lender with loans to revive their dying businesses and paying off bills. so I mailed him and explain all about my financial situation and therefore took me through the loan process which was very brief and easy.. After that my loan application worth 78,000.00 USD was granted, all i did was to follow the processing and be cooperative and today I am a proud business owner sharing the testimony of God-sent Lender. You can as well reach him through the Company website: http://lexieloans.bravesites.com OR text: +18168926958


  ReplyDelete
 2. HOW EDWARD LOAN COMPANY GRANTED ME A BUSINESS LOAN!!!
  Hello everyone, I am Oliver Johnson Moore from Zurich Switzerland and want to use this medium to express gratitude to EDWARD JONES for fulfilling his promise by granting me a loan, i was stuck in a financial situation and needed to refinance and pay my bills as well as start up a Business. I tried seeking for loans from various loan firms both private and corporate organisations but never succeeded and most banks declined my credit request. But as God would have it, i was introduced by a friend named Lisa Rice to EDWARD JONES LOAN COMPANY and undergone the due process of obtaining a loan from the company, to my greatest surprise within 28hrs just like my friend Lisa, i was also granted a loan of $387,000.00; So my advise to everyone who desires a loan, "if you must contact any firm with reference to securing a loan online with low interest rate of 2% and better repayment plans/schedule, please contact EDWARD JONES LOAN COMPANY. Besides, he doesn't know that am doing this but due to the joy in me, i'm so happy and wish to let people know more about this great company whom truly give out loans, it is my prayer that GOD should bless them more as they put smiles on peoples faces. You can contact them via email on {Jonesloanfinance@yahoo.com} or Text +1(307) 241-3712

  ReplyDelete
 3. Adapun solusinya anda bisa menggunakan bantal khusus untuk membuat anda nyaman jika duduk yaitu Windring bantal donat atau Air Chusion. Pengobatan Wasir Tanpa Operasi Di Bogoruntuk anda yang menderita penyakit ambeien atau wasir dan ingin sembuh silahkanBaca selengkapnya
   Alat ini dibuat dari karet / bahan beludru berbentuk lingkaran seperti ban dalam mobil sehingga dapat mencegah terjadinya penekanan benjolan pada dubur pada saat duduk.Cara Mengatasi Ambeien Tanpa Operasiuntuk anda yang menderita penyakit ambeien atau wasir dan ingin sembuh silahkanklik untuk info selengkapnya
  Ambeien internal adalah Pembengkakan yang terjadi dalam rektum, sehingga tidak bisa di lihat atau diraba. Pengobatan Wasir Tanpa Operasi Di Medanuntuk anda yang menderita penyakit ambeien atau wasir dan ingin sembuh silahkankunjungi sekarang
  Pembengkakan jenis ini tidak menimbulkan rasa sakit, karena adanya sedikit saraf di daerah rektum.Pengobatan Wasir Tanpa Operasi Di Semaranguntuk anda yang menderita penyakit ambeien atau wasir dan ingin sembuh silahkanKunjungi website kami
  Obat herbal yang seperti ini juga sudah bisa anda dapatkan di berbagai klinik pengobatan herbal yang ada, selain itu dengan kemajuan zaman sekarang ini internet atau media online juga banyak memuat berbagai website kesehatan yang memberi informasi tentang pengobatan herbal. Tapi apapun pilihan pengobatan yang akan anda jalani, semua itu terserah pada anda. Dan ada satu hal lain yang kami ingatkan dan lebih penting dari tindakan pengobatan ini adalah mengenai pencegahan supaya penyakit ini tidak terjadi, dan hal itu tentunya dapat ditempuh dengan menghindari penyebab penyakit ini.Pengobatan Wasir Tanpa Operasi Surabayauntuk anda yang menderita penyakit ambeien atau wasir dan ingin sembuh silahkanInfo selengkapnya
  Jika anda sudah menyadari bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati maka tentunya anda juga tahu bahwa jika suatu penyakit dapat dicegah maka untuk apa membiarkan penyakit itu terjadi dan pada akhirnya membuat kita mengorbankan segala hal karena itu.Biaya Pengobatan Ambeien Tanpa Operasiuntuk anda yang menderita penyakit ambeien atau wasir dan ingin sembuh silahkankunjungi blog kami
   

  ReplyDelete