Ná habair é, Déan é!

"Is dualgas lucht na Gaeilge a bheith ina Sóisialaigh" - Máirtín Ó Cadhain

Wednesday, 2 April 2014

Agóid ag Roinn na Gaeltachta 2/4/14

Misneach na Gaillimhe agus Misneach Bhaile Átha Cliath in éineacht le pobal Chonamara ag picéad taobh amuigh de Roinn na Gaeltachta inniu. 

Bhí cruinniú ar siúl faoi choimirce an rialtais faoi ''chur i bhfeidhm na straitéise 20 bliain'' agus shíl muidne i Misneach tacaíocht a thabhairt do dhream as Conamara a tháinig ann chun brú a chur ar an rialtas glacadh le héilimh s'acu:

 (i) Acht na Gaeltachta 2012 - a leasú le go mbeidh ciall teangeolaíoch leis an nGaeltacht, mar a gealladh agus le go mbeidh bonn daonlathach curtha faoi roghnú baill an bhoird;

(ii) Bord Oideachais a chur ar bun le déileál le gach gné den oideachas sna ceantair Ghaeltachta;

(iii) Soláthar a dhéanamh faoi Scéim na gColáistí Gaeilge do dhéagóirí ón nGaeltacht agus óna Gaelcholáistí, a bhfuil líofacht Ghaeilge acu cheana;

(iv) Polasaí earcaíochta an státchórais a leasú le go mbeifear in ann seirbhísí trí mheán na Gaeilge a sholáthar do phobal labhartha na Gaeilge sa nGaeltacht ‘gan cheist gan choinníoll’, taobh istigh de dhá bhliain;

(v) Cúram na bhfoilseachán Ghaeilge a bhaint ó Fhoras na Gaeilge agus é a thabhairt do Bhord Neamhspléach;

(vi) Scéim fiúntach a chur ar bun in áit Scéim Labhairt na Gaeilge, mar a gealladh nuair a cuireadh deireadh leis;

(vii) Roinn na Gaeltachta a athbhunú mar Roinn Stáit as féin;

(viii) Neamhspléachas Oifig an Choimisinéara Teangacha a dhearbhú agus deireadh a chur leis an gcomhnascadh le Oifig an Ombudsman;

(ix) Cruinnithe an Choiste Comhairleach a bheith craolta ar an idirlíon agus oscailte dona meáin;

(x) An Stráitéis 20 Bliain a leasú le go mbeidh spriocanna réadúla chuile 5 bhliain leagaithe síos agus le go mbeidh ról monatóireachta ag Oifig an Choimisinéara Teanga;

(xi) Cúram na Scéimeanna Teanga a dhaingniú a fhágaint faoi Oifig an Choimisinéara Teanga.Cearta Teanga agus Fad Saoil don Ghaeltacht!!
No comments:

Post a Comment