Ná habair é, Déan é!

"Is dualgas lucht na Gaeilge a bheith ina Sóisialaigh" - Máirtín Ó Cadhain

Monday, 29 July 2013

Maisiú Ballaí i Mionloch

 Le déanaí chonacthas go raibh maisiú an-deas déanta ag comrádaithe de chuid Misneach amuigh i Mionloch. Breac-Ghaeltacht atá cúpla míle taobh ó thuaidh de chathair na Gaillimhe. Ó tharla nach bhfuil comhartha ar bith ann ar bhóthar an droichid thiar a insíonn do dhaoine go bhfuil siad ag teacht isteach sa Ghaeltacht ba mhaith an mhaise é don bhuíon maisiúcháin seo gur shíl siad an trácht a thagann as Gaillimh a chur ar an eolas faoi theanga dhúchas na háite.

Is í an fhírinne shearbh go bhfuil an Ghaeilge ag meath le blianta anuas i Mionloch ach mar sin féin ní bhfuair sí bás go fóill. Is iomaí rud atá ag goilliúint uirthi, ina measc sin tá; an teilifís, cultúr Mheiriceá agus Shasana ag teacht chun cinn, béarlóirí ón chathair ag lonnú sa cheantar, easpa áiseanna do dhaoine sa tsráidbhaile féin. Anuas air sin uilig tá polaiteoirí áiride ag beartú la tamall ''cuar-bhóthar'' a thógáil amuigh ann, rud a scriosfadh timpeallacht nádúrtha agus cultúr an tsráidbhaile. Tá, go deimhin, polaiteoirí eile ann atá ag iarraidh eastáit tithíochta na cathrach a leathnú amach go dtí an Ghaeltacht bheag seo. Nuair a chuirtear san áireamh ansin na ciorraithe siar uilig ar an bhuiséad Gaeltachta, ar an ollghoid atá na polaiteoirí agus na bancanna ag déanamh orainn, an ruaig atá siad ag cur ar óige na Gaeltachta......
Fágann sé seo ar fad nach bhfuil an dara rogha againn ach troid a chur suas ar son na Gaeltachta!